Contacte:
 
 ÎM «PERREN» SRL
 
 mun. Chişinău, or. Cricova
 
 str. Chişinăului 102, A
 
 Tel./fax.: +373 22 310 949
 
Distribuitor exclusiv:
 
 ICS „VARDA” SRL
 
 or. Chişinău str. T.Vladimirescu, 18
 
 Tel: +373 22 403-761
 
 Fax: +373 22 449-882
24.01.2020